POLITYKA ZWROTÓW

Kupujący może od umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu. Wzajemnie świadczenia stron ulegają zwrotowi w terminie do 14 dni. Sklep poświadcza na piśmie zwrot świadczenia.

Wzór oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy

W przypadku reklamacji Kupujący jest zobowiązany przesłać reklamowany towar na adres:

Poelking Shoe Fashion Sp. z o.o.

ul. Umultowska 39

61-614 Poznań

wraz z protokołem opisującym wadę lub uszkodzenie towaru znajdującym się na stronie Sklepu www.butywsieci.pl. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni.

W przypadku uznania reklamacji towar bez wad zostanie odesłany Kupującemu.

Protokół reklamacyjny