REGULAMIN SKLEPU

1. Sklep internetowy Najlepsze Buty w Sieci działający pod adresem www.butywsieci.pl prowadzony jest przez Poelking Shoe Fashion Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 39, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000154639, NIP: 972-105-63-08, REGON: 634428336, zwanym dalej Sklepem.

2. Przedmiotem sprzedaży prowadzonej przez sklep www.butywsieci.pl są towary (obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie dziecięce) przedstawione na stronach www.butywsieci.pl. Sklep zaprasza  do składania zamówień, poprzez przyjęcie zamówienia przez Sklep - dochodzi do formalnego zawarcia umowy.

3. Ceny towarów sprzedawanych w sklepie wyrażone są w złotych polskich [PLN]  i zawierają podatek VAT . Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki towaru. Koszty przesyłki towaru do Kupującego zamieszczone są na stronach Sklepu www.butywsieci.pl .

4. Zakupu w sklepie dokonuje się poprzez umieszczenie wybranego towaru w koszyku, a następnie wypełnienie kolejnych stron formularza zamówienia wskazanego na stronie Sklepu www.butywsieci.pl.

5. Zamówienie można składać 24h na dobę przez cały rok.

6. Kupujący, po złożeniu zamówienia, otrzyma pocztą elektroniczną na podany e-mail:

a). informację o przyjęciu zamówienia

b). informację o terminie realizacji zamówienia

c). informację, że towar został wysłany do kupującego

7. Sklep wykona umowę (zrealizuje zamówienie) najpóźniej w terminie do trzydziestu dni po złożeniu przez Kupującego zamówienia i oświadczeniu Sklepu o jego przyjęciu. Towar zamówiony w sklepie www.butywsieci.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika. Po otrzymaniu przesyłki Kupujący winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Kupujący powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Sklep zaleca sporządzić protokół szkody.

8. Sklep nie mogąc spełnić świadczenia (zrealizować zamówienia) na rzecz Kupującego m.in. z tego powodu, że zamówiony towar przez Kupującego nie jest dostępny, to wtedy niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie oraz zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.

9. Kupujący może dokonać wyboru sposobu zapłaty. W przypadku, gdy Kupujący wybierze sposób zapłaty „przedpłata na konto” albo płatność kartą, to wysyłka realizowana będzie po wpływie przedpłaty na konto Sklepu. Przy odstąpieniu od umowy przedpłata zostaje zwrócona Kupującemu wraz z należnymi od daty dokonania przedpłaty odsetkami ustawowymi.

10. Kupujący może od umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu. Wzajemnie świadczenia stron ulegają zwrotowi w terminie do 14 dni. Sklep poświadcza na piśmie zwrot świadczenia. Wzór oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie Sklepu www.butywsieci.pl.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.pdf

11. W przypadku reklamacji Kupujący jest zobowiązany przesłać reklamowany towar na adres Poelking Shoe Fashion sp. z o.o., ul. Umultowska 39,  61-614 Poznań, wraz z protokołem opisującym wadę lub uszkodzenie towaru znajdującym się na stronie Sklepu www.butywsieci.pl. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni. W przypadku uznania reklamacji towar bez wad zostanie odesłany Kupującemu, koszty reklamacji, w tym koszty przesłania towaru wadliwego przez Kupującego ponosi Sklep.

12. Wszystkie nazwy towarów, numery katalogowe, nazwy producentów i ich znaki towarowe użyte są  na stronach Sklepu wyłącznie w celach identyfikacji towarów i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

13. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.butywsieci.pl są przetwarzane przez Poelking Shoe Fashion sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Umultowska 39.

Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.

14. Korzystanie ze sklepu internetowego butywsieci.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:

a). Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

b). Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

c). minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

15. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.butywsieci.pl, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

16. Regulamin Sklepu nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. t.j. z 2012 r., poz. 1225)  ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawy  z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)